Publikatsioonid

Teaduslikud artiklid rahvusvahelise levikuga eelretsenseeritavates väljaannetes:

Kulakov, Dmitri; Tenjes, Silvi (2017). Multimodaalse suhtlusakti struktuur ja tähenduse kujunemine mitme osalejaga suhtlussituatsioonis. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics 13, 187–202.

Vt teisi MUSU-Publikatsioonid

Muud teaduslikud publikatsioonid:

Põldsaar, Raili (2007) Discursive (Dis)Connections: Framing Gender Equality in American and Estonian Public Discourse. Communities and Connections: Writings in North American Studies. A. Helo (Eds.). Helsinki: University of Helsinki, 123–136.

Vt teisi musu-muud-teaduslikud-publikatsioonid

Populaarteaduslikud:

Tenjes, Silvi (2016). Kuidas mõjub meile teise inimese puudutus? – Postimees, 16. september 2016. http://arvamus.postimees.ee/3839357/silvi-tenjes-kuidas-mojub-meile-teise-inimese-puudutus (19.09.2016)

Vt teisi musu-populaarteaduslikud

Vt veel MUSU-teema kohta:

Hiiemäe, Reet (2015) Mitteverbaalne sündmus kui usundilise jutuloome osa. – etagused 62 (Hüperajakiri), 7–24. <www.folklore.ee/tagused/nr62/download.php> (30.10.2016)

Eva Ingerpuu-Rümmel 2014:

http://samm.ut.ee/multimodaalse-diskursuse-analyys

Blogi: jeesusjalutasallveelaeval.blogspot.com.ee:

http://jeesusjalutasallveelaeval.blogspot.com.ee/2011/12/suhtluse-reguleerimine-nao-kaudu.html

Novaator:

http://www.novaator.ee/ET/inimene/inimeste_suhtlemine_mida_sealt_ikkagi_saab_valja_lugeda/