Grandid

Eesti Teadusfondi grant nr 8008 (ETF8008) “Multimodaalse suhtluse struktuur ja suhtlusstrateegiate valik” (“The structure of multimodal communication and the choice of communication strategies”) (2009–2012), vastutav täitja Silvi Tenjes.

Eesti Teadusfondi grant nr 5519 (ETF5519) “Žestide kommunikatiivsed ja sotsiokultuurilised aspektid” (“Hand gestures and their communicative and sociocultural aspects”) (2003–2006), vastutav täitja Silvi Tenjes.

Seotud grandid

Eesti Teadusfondi grant nr 8958 (ETF8958) “Multimodaalne suhtlus – videoandmete kogumise, analüüsi ja kasutamise kultuuridevahelised ja tehnoloogilised aspektid“ (“Multimodal Interaction – intercultural and technological aspects of videodata collection, analysis, and use“) (2011–2015), vastutav täitja Päivi Kristiina Jokinen.