Liikmed

Multimodaalse suhtluse uurimise grupi tööd koordineerivad:

 

 

Silvi mu-lehele

Silvi Tenjes – Tartu Ülikooli dotsent kuni 31. aug. 2014. Tema uurimisteemad on: keel, kommunikatsioon (s.h kommunikatiivsed kehaliigutused), õppimisprotsessid, pragmaatika, semantika. Research interests: language, communication (incl. communicative body movements), processes of learning, pragmatics, semantics. Publikatsioonid-ST; Ettekanded, kõned-ST
silvi.tenjes@ut.ee

Raili MarlingRaili Marling (Tartu Ülikool) on amerikanistika dotsent. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on diskursusanalüüs (eelkõige kirjalike tekstide analüüs), soouuringud ja võrdlevad kultuuriuuringud. Ta on kahe eelretsenseeritava teadusajakirja – Ariadne Lõnga ja Aspasia: Interntional Yearbook of Central, Eastern and Southern European Women’s and Gender History – tegevtoimetaja. Grupi kaaskoordinaator aastani 2014.
raili.marling@ut.ee

Eva Ingerpuu-Rümmel on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi nooremteadur. Doktoritöö: Kommunikatiivsed strateegiad võõrkeele diskursuses: uurimus eesti keele õppimisest ja õpetamisest (C ommunicative strategies in foreign languag discours : study learning and teaching Estonian language), juhendaja Silvi Tenjes.

Leila Kimmel on Eötvös Lorándi Ülikooli lektor (Budapest, Ungari). Doktoritöö: Kommunikatiivse keeleõppe võimalustest mitmekeelses ühiskonnas (Opportunities of communicative language studies in multilingual society) , juhendaja Silvi Tenjes.

Dmitri Kulakov on Tartu Ülikooli doktorant. Doktoritöö: Peipsimaa põliselanike suhtluskäitumine (Communicative behaviour of the Lake Peipus area natives), juhendaja Silvi Tenjes.

Anu Laanemets on Tartu Ülikooli skandinavistika osakonna lektor.

Triin Lõbus on Tartu Ülikooli romanistika osakonna hispaania keele ja kirjanduse lektor.

Mai Mikkelsaar on Miina Härma Gümnaasiumi prantsuse keele õpetaja, lõpetanud Tartu Ülikooli romanistika (prantsuse keele ja kirjanduse) eriala (MA 2012, juh-d Eva Ingerpuu-Rümmel, Anu Treikelder).

Pille Põiklik on Tartu Ülikooli inglise filoloogia osakonna lektor.

Ingrid Rummo on Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena lektor. Doktoritöö: A case study of the communicative abilities of a subject with mosaic Patau syndrome (Patau sündroomi mosaiikvariandiga subjekti kommunikatiivsed võimed: juhtumiuuring), juhendaja Silvi Tenjes.

Jaak Simm on Tallinna Tehnikaülikooli integreeritud süsteemide bioloogia keskuse teadur.

Natalja Zagura on inglise filoloogia osakonna assistent. Doktoritöö: The manifestation of communication strategies in the speech of Estonian young adult learners of English (Suhtlusstrateegiad eesti noorte inglise keele õppijate kõnes), juhendaja Raili Marling.

Elle Vaht on Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia doktorant. Doktoritöö: The models of rhetorical devices in Attic and Old Near Eastern spell corpora, juhendaja Janika Päll.

Krista Vogelberg on Tartu Ülikooli inglise filoloogia osakonna professor. Liige aastani 2014.