Loengukursused

PhD ained:

FLEE.04.184. Suhtlusandmete analüüs ja analüüsi meetodid (3+3 EAP) (Silvi Tenjes, Raili Marling)

Kursuse eesmärk on anda süsteemne ülevaade suuliste ja kirjalike suhtlusandmete analüüsi meetoditest ja multimodaalse suhtluse valdkonnast. (The purpose is to give a systematic overview of methods used for analysis of spoken and written communication data and of the field of multimodal communication.)

FLGR.04.283 Tekst kui filoloogilise uurimistöö objekt (6EAP) (Anne Arold, Raili Marling, Janika Päll)

Kursus käsitleb teksti kui erinevate filoloogiliste teadusharude uurimisobjekti ning tutvustab interdistsiplinaarseid lähenemisi tekstide uurimisele.

MA ained:

FLEE.08.066. Kommunikatsiooniteooriad (3EAP) (Silvi Tenjes)

Kursuse eesmärk on anda teadmisi kommunikatsiooni arengust läbi evolutsiooni ja kultuuri, sh inimsuhtlus arengust. (The subject will proffer knowledge of the development of communication through evolution and culture, including the development of human communication.)

FLGR.01.181. Teksti ja diskursuseanalüüs (3EAP) (Raili Marling)

Kursuse eesmärgiks on tutvustada diskursuse mõistet ja selle rakendamisvõimalusi erinevates (võõr)filoloogia alavaldkondades.

FLGR.01.189 Briti ja ameerika kultuuri- ja kommunikatsiooniteooriad (3EAP) (Raili Marling)

Kursus tutvustab kaasaegseid briti ja ameerika kultuuri- ja kommunikatsiooniteooriaid ning nende rakendamist erinevate inglise filoloogia aspektide (inglise keel, inglise keeles kirjutatud kirjandus, inglise keelt kõnelevate maade kultuur) analüüsiks.

BA ained:

FLEE.04.180. Eesti keele semantika muukeelsetele (3EAP) (Silvi Tenjes)

Eesmärk: anda ülevaade eesti keele semantikast. (The purpose is to give an overview of Estonian semantics.)

FLGR.01.203. Briti ja ameerika käsitlused keelest ja soost (3EAP) (Raili Marling)

Kursuse eesmärgiks on näidata, kuidas keel kujutab mehi ja naisi ning kuidas keelt kasutatakse teatud naiselikkuste ja mehelikkuste loomiseks.